Om kooperativet

Kooperativ

Vårt föräldrakooperativ fungerar som en vanlig förskola med den skillnaden att föräldrarna kan påverka, delta i och följa sina barns utveckling den tid de är på förskolan. Detta genom att förskolechefen tillsammans med föräldrarna driver förskolan genom att turas om under sin tid på förskolan med uppgifter och olika poster i styrelsen. Styrelsemöten sker ca 1-2 kvällar per termin tillsammans med förskolechefen.

Posterna är:

  • Ordförande
  • Lokal- & säkerhetsansvarig
  • Festfixare
  • Sekreterare
  • Suppleant