Älgens förskola

Älgens förskola ligger i hjärtat av Bromsten och är omgiven av flertal stora parker och en fantastisk naturmiljö. Vi har två stora skogar inom promenadavstånd. Vår förskola ligger med några få minuters promenad ifrån goda bussförbindelser.

Älgen består av en stor avdelning som är fördelat på ett plan med barn i åldrarna 1–5 år. Förskolan har flertal rum där vi bland annat har gemensamma aktiviteter för barnen samt användning av vid högtider och sångsamlingar.
Älgen arbetar med utgångspunkt i det forskande barnet och dess nyfikenhet och lust att lära. Det sker vid projektarbeten samt vid utomhus- och inomhuslek. Vi arbetar i mindre grupper för att ge barnen grunden till utveckling och lärande. Vi har nära till skogen vilket gör att vi ofta befinner oss utanför förskolan för att utforska vår närmiljö. Vi har med oss lärplattor för att kunna finna svar om skogens djur och natur utifrån barnens intresse och frågor.
Alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna, respekterade och trygga hos oss.