Om oss

Verksamhet

Vi jobbar för att behålla en liten barngrupp och hög personaltäthet och ser som ett viktigt mål att inte vara vinstdrivande. Älgen har fem anställda pedagoger på högst 18 barn. Det gör att det finns tid att hinna se varje barn.

Vi har som målsättning att ha en spridd åldersstruktur (s.k. syskongrupp). Ungefär 10 -12 familjer driver förskolan Älgen. Det engagemang som alla Pedagogerna kompetensutvecklar sig och utvecklar verksamheten fortlöpande.
Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom de normala ramtiderna alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, www.stockholm.se/ef ” Utbildningsförvaltningen

Vi tillämpar maxtaxa enligt stockholmsstad regler.

Pedagogik

På Älgen arbetar vi efter Lpfö 98 (Reviderad 2010) och Stockholms stads förskoleplan.

Våra ledord är att förskolan ska vara Trygg, Rolig och Lärorik. Vi pedagoger finns tillhands som “medforskare” till barnen. Vi tror också att leken är grunden för lärande samt träna social kompetens. Vi strävar efter att ge barnen många och olika tillfällen till lek, aktivitet och inlärning i olika miljöer. I vår dagliga tillvaro med barnen tränar vi matematiska begrepp genom att jämföra, sortera, mäta och räkna. Språket tränas genom dagliga samtal och med lek, sång, sagor och ramsor. Musik, gymnastik, dans, skapande i olika material samt pedagogisk dokumentation är naturliga inslag i verksamheten. Skogspartierna i närheten används för utepedagogik. I naturen finns obegränsade tillfällen att träna motoriken. Barnen indelas i olika gruppkonstellationer beroende på aktivitet.